Derby

OPIS

Obloga od ručno rađene majolike sa prednjom pločom bez spojeva što samom ložištu pruža jedinstveni  estetski dojam.
Postolje, okvir i kapa u čeličnoj izvedbi završno obrađeni u crnom emajlu.