ODLIČAN PELET BUKVA-GRAB PO ODLIČNOJ CIJENI!!!

 

 

 

Superior_CMYK_calore-da-vivere2

Superior peći na drva

Image Caption

Valentina, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

Manuela, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Marella, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Micaela, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Milena, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Milva, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Miriam, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Morena, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

Image Caption

Sandra, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

Sara, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

Silvia, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

Simona, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

Stefania, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

MADDALENA, 6kW, pov.grijanja 100-175m3

PIAZZETTA_PassioneAccesa2

Piazzetta peći na drva

Image Caption

C UNO, 10kW, pov.grijanja 120-200m3

Image Caption

Brunico, 8kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

C DUE, 10kW, pov.grijanja 120-200m3

Image Caption

Dover, 10kW, pov.grijanja 135-230m3

Image Caption

E900M, 13kW, pov.grijanja 220-375m3

Image Caption

E902, 9kW, pov.grijanja 125-215m3

Image Caption

E903K, 12,8kW, pov.grijanja 210-360m3

Image Caption

E903M, 12,8kW, pov.grijanja 210-360m3

Image Caption

E903S , 12,8kW, pov.grijanja 210-360m3

Image Caption

E904K, 10kW, pov.grijanja 160-275m3

Image Caption

E904M, 10kW, pov.grijanja 160-275m3

Image Caption

E904S , 10kW, pov.grijanja 160-275m3

Image Caption

E905 , 9kW, pov.grijanja 125-215m3

Image Caption

E911, 9kW, pov.grijanja 120-200m3

Peći na drva

Grijanje pećima na drva je tradicionalno i nezamijenjivo. Za Vas smo izabrali proizvođače: Thermia, Coloremajl, Superior, Gruppo Piazzetta.